Kunstroute Zijpe 2013

7 juli t/m 25 augustus 2013

uitgebreide info op de site   www.kunstroutezijpe.nl   

Gjalt Blaauw en Jenske Dijkhuis

Joop Haring en Chris Meighan

Marjorie Slooff en Sophie Fleur Terluin

Grote Sloot 143 St. Maartensbrug

 

     

    

     

 

"rode dans" in Oudesluis, De Akker 21

binnenexpo in het kerkje van Schagerbrug

    

     

 

 

 

 

25 juni: het verbindingskunstwerk, gebouwd samen met Tijl