Kunstroute Zijpe 2013

 

HENDRIKE HUIJSMANS

BEELDENDE KUNST

7 juli t/m 25 augustus 2013

uitgebreide info op de site   www.kunstroutezijpe.nl   

Gjalt Blaauw en Jenske Dijkhuis

Joop Haring en Chris Meighan

Marjorie Slooff en Sophie Fleur Terluin

 

Grote Sloot 143 St. Maartensbrug

     

 

    

     

"rode dans" in Oudesluis, De Akker 21

binnenexpo in het kerkje van Schagerbrug

 

    

 

     

 

 

25 juni: het verbindingskunstwerk, gebouwd samen met Tijl